La Seu - Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), institució fundada el 1894, és la corporació centenària sorgida i consolidada per defensar els interessos col·lectius de la professió mèdica i, alhora, vetllar per la bona pràctica de la Medicina i pel dret de les persones a la protecció de la seva salut.

En aquests més de cent anys, l'organització ha lluitat en defensa d'aquests objectius, mantenint una constant vigilància dels principis ètics i professionals però, també, adaptant el seu Codi de Deontologia als canvis sanitaris i socials. Conscient del seu paper en el desenvolupament de la professió mèdica, el COMB ha volgut reforçar la seva posició institucional mantenint-se al costat del metge en la seva evolució professional i personal.

Amb aquesta voluntat, en els darrers anys, ha multiplicat els recursos de la institució i ha diversificat les seves actuacions amb aquest ànim de servei al col·legiat. La col·legiació és obligatòria per a tots els metges que volen exercir la medicina en l'àmbit territorial de la província de Barcelona.

El COMB és la institució encarregada del registre dels professionals i de les societats professionals dels metges, així com d'orientar, vigilar, i sancionar si cal, la pràctica professional, vetllant per la bona praxi d'acord amb les normes deontològiques. El COMB és una Corporació de Dret Públic, de caràcter professional d'estructura i funcionament democràtic, reconeguda per la Constitució Espanyola i per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Es regeix pels seus propis Estatuts, d'acord amb la Llei catalana 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; inscrits al Registre de Col·legis Professionals del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. El COMB té des de 1968 el seu domicili al Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona, en un edifici singular i arquitectònicament reconegut, que aporta, encara avui en dia, les funcionalitats que es necessiten per desenvolupar els serveis corporatius.