Acreditació

El Congrés s'ha estructurat per respondre a l'actualització mèdica i a la millora del mapa de competències del metge de família.

Un programa científic orientat al metge d'Atenció Primària perquè pugui adquirir la formació que més s'ajusti a les seves necessitats formatives, així com de les competències específiques del mapa que s'inclou en el programa de DPC-AP de SEMERGEN i la conseqüent futura desertificació que garanteix la qualificació per l'exercici professional de la medicina de família, segons marca la Directiva Europea de Qualificacions Professionals.

S'ha concedit la Validació del 4t Congrés SEMERGEN Catalunya per part de la Comissió Nacional de Validació de SEMERGEN. CNV 00300-2018

Atorgat el Reconeiximent d’Interés Sanitari per part de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària amb núm. de registre 9002S/86/2019.

Activitat Acreditada per el Cosell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) amb 0,9 credits. Exp 09/025057-MD.