Comitè Organizador I Científic

Dr. Josep Alins Presas

Membre

Metge de Família. Àrea Bàsica de Salut Abrera. Barcelona. Membre del Grup de Treball de Lípids i Risc Cardiovascular de SEMERGEN.

Biografía


Metge especialista de medicina familiar i comunitaria.
Director EAP Abrera.
Responsable Unitat Lipids i risc cardiovascular EAP Abrera (SEA)